God Arbeidslyst

er bra for alle!

GAIS – kalkulator

«GAIS-kalkulatoren» viser på en enkel måte hvordan endringer i arbeidslystfaktorene kan påvirke den samlede arbeidslysten for den gjennomsnittlige norske arbeidstaker. Dra i ikonene for hver faktor og se utslagene.

  • Verdiene og effektene er basert på God Arbeidslyst Indeksrapport 2022.
  • De syv faktorene forklarer hele 72% av den totale arbeidslysten.

ARBEIDSLYST SCORE:Temperatur på faktoren "mening":

Temperatur på faktoren "mestring":

Temperatur på faktoren "kolleger":

Temperatur på faktoren "balanse":

Temperatur på faktoren "medbestemmelse":

Temperatur på faktoren "resultater":

Temperatur på faktoren "ledelse":
Kontakt

Økt arbeidslyst gir større trivsel på arbeidsplassen, lavere sykefravær, lavere frekvens av jobbskifter/turnover og bedre lønnsomhet.

Vi hjelper deg å forbedre arbeidslysten blant de ansatte i din virksomhet. Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat!

    Kontaktskjema for trivselsprogram

    Søk