Hvorfor jobbe med arbeidslysten?

Det gode liv handler også om god arbeidslyst – arbeidslysten har en sterk effekt på menneskers generelle lykkenivå. Samtidig handler god arbeidslyst om god forretningsdrift – når arbeidslysten går opp, går sykefravær og turnover ned – og bunnlinja øker.

God arbeidslyst og trivsel lønner seg.

Derfor!

Hvorfor jobbe med arbeidslysten?

Det gode liv handler også om god arbeidslyst – arbeidslysten har en sterk effekt på menneskers generelle lykkenivå. Samtidig handler god arbeidslyst om god forretningsdrift – når arbeidslysten går opp, går sykefravær og turnover ned – og bunnlinja øker.

God arbeidslyst og trivsel lønner seg.

Derfor!

Grafisk presentasjon av arbeidslyst i GAIS

Til forskjell fra mange verktøy for å bedre arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon, er GAIS vitenskapelig fundert. Spørsmålene som brukes er nøye validert, og faktorene som studien legger til grunn har i gjentatte nordiske studier vist seg å ha en tydelig effekt på arbeidslyst.

GAIS har et lettfattelig grafisk grensesnitt. Dette gjør det enkelt hente ut relevante analyseresultater på en måte som kommuniserer med både ansatte og ledere.

GAIS kommer med gode verktøy for oppfølging og kontinuerlig forbedringsarbeid som hjelper dere å følge opp, og jobbe aktivt med resultatene.

GAIS lar dere gjøre gjentatte målinger over tid – og synliggjør hvordan innsatsen fører til utvikling. Dette sikrer at trivselsarbeidet ikke bare blir et «blaff», men et vedvarende arbeid med kulturen på arbeidsplassen.

God arbeidslyst fremmer god helse og en meningsfylt arbeidssituasjon. Verktøyet er derfor velegnet for å jobbe aktivt med Arbeidsmiljølovens krav til det psykososiale arbeidsmiljøet ($1, om lovens formål).

GAIS fremmer også effektiviteten og måloppnåelsen i ditt team/din avdeling/din virksomhet, og aktiv bruk av verktøyet fører erfaringsmessig til bedre tall på bunnlinjen.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre erfarne og sertifiserte konsulenter er klare til å ta imot dine spørsmål.

Telefonnr:
922 44 897

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk