Vi skaper Norges
beste arbeidsplasser

Vi skaper Norges beste arbeidsplasser

«Arbeidslyst» handler lysten til å gå på jobb hver dag, gleden over å være der og i hvilken grad arbeidsplassen oppleves som et godt sted å jobbe.

Vi tilbyr veldokumentert hjelp til virksomheter som vil høste godene av den gode arbeidslysten hos sine ansatte.

Siden 2015 har vi, gjennom vårt danske moderselskap Videncenter for God Arbejdslyst, gjort et utall store studier av arbeidslyst i det skandinaviske arbeidsmarkedet.

God arbeidslyst og trivsel i din bedrift lønner seg!

God arbeidslyst og godt arbeidsmiljø har positiv effekt på engasjement, motivasjon, kreativitet, tiltrekker seg og fastholder de rette medarbeiderne, og det er en klar sammenheng mellom trivsel og lavere sykefravær.

Senter for God Arbeidslyst bruker GAIS som bygger på en valid, etterprøvd modell. Den identifiserer de viktigste faktorene for bedre trivsel hvor hele din bedrift / organisasjon involveres i prosessen. På en effektiv og lettfattelig måte hjelper vi din bedrift til god arbeidslyst og bedre arbeidsmiljø .

Vi bidrar til å skape Norges beste arbeidsplasser!

L1050500copy

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre erfarne og sertifiserte konsulenter er klare til å ta imot dine spørsmål.

Telefonnr:
922 44 897

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk