Samfunnsansvar

Gjennom arbeidslivs- og samfunnsforskning bidrar vi med innsikt om arbeidslyst, til glede for alle. God arbeidslyst øker den ansattes generelle trivsel, hever bedriftenes bunnlinje og ikke minst bedrer det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi ønsker å bidra til å sette disse temaene på dagsorden i den løpende samfunnsdebatten. I sum bidrar vår innsikt positivt for samfunnsøkonomien generelt, men også for den enkelte arbeidsplass.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre erfarne og sertifiserte konsulenter er klare til å ta imot dine spørsmål.

Telefonnr:
922 44 897

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk