God arbeidslyst

Dokumentasjon

Videncenter for God Arbejdslyst har siden 2015 gjort et utall store studier av arbeidslyst i det danske arbeidsmarkedet. Her er det igjen og igjen slått fast at de syv forklaringsfaktorene «mening», «kolleger», «resultater», «mestring», «balanse», «ledelse» og «medbestemmelse» har effekt på arbeidslysten. Det er også slått fast at arbeidslysten har effekt på lykke, sykefravær, turnover, bunnlinje og den generelle samfunnsøkonomien.

I 2022 ble det gjort en stor representativ studie av norske arbeidstakere for å kvalitetssikre at GAIS også ville være virksomt i norske virksomheter. Dette ble tydelig fastslått.

God Arbeidslyst Delrapport januar 2023

Hjemmekontor og arbeidslyst

God Arbeidslyst Indeksrapport 2022

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre erfarne og sertifiserte konsulenter er klare til å ta imot dine spørsmål.

Telefonnr:
922 44 897

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk