Trivselsforløp med gais på en arbeidsplass.
Entusiastiske mennesker som viser god arbeidslyst

GAIS står for «God Arbeidslyst Indeks Score» og er et verktøy for å kartlegge, og fremme, god arbeidslyst på en arbeidsplass. Med arbeidslyst mener vi det ønsket et menneske kan ha til å gå på jobb – i dag, og i morgen – og om gleden ved å være der. Arbeidslyst henger tett sammen med brep som «trivsel», «arbeidsglede» og «motivasjon». Les gjerne mer om hva vi legger i det HER.

Gjennom flere nordiske studier har vi kartlagt 7 forklaringsvariabler, som til sammen forklarer hele 70 prosent av ansattes arbeidslyst. GAIS kartlegger nivået av disse, og også deres interne styrkeforhold på den enkelte arbeidsplass.

Med denne kunnskapen kan vi lage et skreddersydd og effektivt opplegg for å forbedre arbeidslysten hos den enkelte, og hos dere som team, avdeling eller virksomhet.

Grafisk presentasjon av arbeidslyst i GAIS

Til forskjell fra mange verktøy for å bedre arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon, er GAIS vitenskapelig fundert. Spørsmålene som brukes er nøye validert, og faktorene som studien legger til grunn har i gjentatte nordiske studier vist seg å ha en tydelig effekt på arbeidslyst.

GAIS har et lettfattelig grafisk grensesnitt. Dette gjør det enkelt hente ut relevante analyseresultater på en måte som kommuniserer med både ansatte og ledere.

GAIS kommer med gode verktøy for oppfølging og kontinuerlig forbedringsarbeid som hjelper dere å følge opp, og jobbe aktivt med resultatene.

GAIS lar dere gjøre gjentatte målinger over tid – og synliggjør hvordan innsatsen fører til utvikling. Dette sikrer at trivselsarbeidet ikke bare blir et «blaff», men et vedvarende arbeid med kulturen på arbeidsplassen.

God arbeidslyst fremmer god helse og en meningsfylt arbeidssituasjon. Verktøyet er derfor velegnet for å jobbe aktivt med Arbeidsmiljølovens krav til det psykososiale arbeidsmiljøet ($1, om lovens formål).

GAIS fremmer også effektiviteten og måloppnåelsen i ditt team/din avdeling/din virksomhet, og aktiv bruk av verktøyet fører erfaringsmessig til bedre tall på bunnlinjen.

pil fra a til b som viser prosessen med gais

All bruk av vårt trivselsprogram begynner med å sende inn skjemaet under. Vi tar så kontakt for å kunne svare på spørsmål, gi ytterligere informasjon og for å inngå en avtale med dere.

Ved gjennomføring av programmeet på en arbeidsplass starter prosessen ved at alle ansatte og ledere inviteres til å gjennomføre sin egen digitale test.

Når undersøkelsen er ferdig, vil deres GAIS-konsulent i Krifa presentere funnene for de ansatte samlet, og for ledelsen. Dette kan gjøres på både fysisk og digitalt.

Krifa tilbyr oppfølging av enkeltledere og lederteam i etterkant av undersøkelsen. Vi kan også gjøre undersøkelsen regelmessig, og analysere hvordan arbeidslysten utvikler seg over tid.

Nøkkel i hånd

GAIS standardpakke inneholder:

Utsending av invitasjon til ansatte og ledere.

 • Presentasjon av funnene for ansatte og ledere
 • Workshop for ansatte og ledere
 • Veiledningssamtale med ledere før og etter workshop
 • Rapport på virksomhets- og evt. avdelingsnivå
  NB: Rapport på avdelingsnivå krever at det er minst 6 ansatte på avdelingen
 • Konkrete redskap dere kan bruke for å jobbe med arbeidslysten fremover.
 • Oppfølgingssamtale etter ca. tre måneder

GAIS tilleggsprodukter:

 • Program for kontinuerlig trivselsarbeid
 • Ekstra veiledningsmøter med lederteam
 • Ekstra veiledningsmøter med enkeltledere
 • Utvidede analyser og rapporter

Våre priser

Vi gir pristilbud på forespørsel, basert på bedriftsstørrelse og tilpasset trivselsløp.

  Kontaktskjema for trivselsprogram

  Søk