OM KRIFA

Historie

Kristelig Dansk Fællesforbund ble etablert i Danmark 1899 og er i dag en av Danmarks største fagforeninger.

Foreningen ble stiftet som en motpol til de sosialistiske fagforeningene og hovedgrunnene/uenighetene var blant annet:

  • Den økende kampen mellom arbeidsgivere og lønnsmottakere med bruk av streik og lockout.
  • den harde tvangen mot dem som av samvittighetsgrunner ikke ville være aktive i klassekampen.
  • Den kristendomsfiendtlige holdningen som preget de sosialistiske fagforeningene.

Man fant det unaturlig at arbeidsgivere og lønnsmottakere skulle være i strid med hverandre på arbeidsmarkedet når de i stedet burde arbeide sammen.

Formålet med Kristelig Dansk Fællesforbund var å skape et alternativ til klassekampen ved å opprette en overenskomst uten mulighet for å bruke streik eller lockout.  Uoverensstemmelsene skulle så langt som mulig løses ved forhandlinger og dersom dette ikke førte frem skulle uenigheten avgjøres ved voldgift.

Kristelig Dansk Fællesforbund var i opposisjon til de sosialistiske fagbevegelsene, men hentet ikke inspirasjon til sitt ideologiske ståsted hos de borgerlige partiene. Utgangspunktet var de kristne verdier.

Kristelig Fagforening ble stiftet som selvstendig fagforening i 1931 – og skilte seg fra andre fagforeninger ved å være partipolitisk uavhengig og tverrfaglig.

Krifa åpnet avdeling i Norge i 2008.

Her kan du lese mer om Krifa sin historie.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre erfarne og sertifiserte konsulenter er klare til å ta imot dine spørsmål.

Telefonnr:
922 44 897

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk