Bedre resultater med god arbeidslyst

GAIS – God Arbeidslyst Indeks:

Investering i god arbeidslyst er også en forretningsmessig god investering

Arbeidsglede og trivsel er ikke bare ord; det er fundamentale hjørnesteiner for en vellykket og produktiv arbeidsplass.

I en tid der virksomheter søker innovative måter å forbedre de ansattes trivsel på, har Villeroy & Boch Norge tatt i bruk GAIS: God Arbeidslyst Indeks.

Vi satte oss ned med Norges-sjef Christian Mjaaseth for å utforske hvordan GAIS har fungert for dem – og hvilke positive endringer det har brakt med seg.

Mjaaseth har bred erfaring fra en rekke lederjobber i store selskaper. Da han kom til Villeroy & Boch, ble det klart for ham at noe måtte gjøres med den interne kulturen og stemningen på arbeidsplassen.

-Jeg ble ansatt for å sette en ny kurs og inkludere medarbeiderne sterkere i bedriftens mål og visjon, sier han.

Oppdaget GAIS – en anerkjent metode for å skape trivsel på arbeidsplassen

Jeg var så heldig å kjenne til noen som hadde gjennomført en GAIS-prosess på en annen arbeidsplass. Fra tidligere lederjobber vet jeg hvor viktig det er at dette er et opplegg som både appellerer og inkluderer medarbeiderne på en god måte.

GAIS-opplegget gir deg mulighet til å gjennomføre en strukturert og inkluderende medarbeidermålinger. Det ble utviklet i Danmark og er blitt meget anerkjent. Alt fra målinger av trivsel og medarbeidertilfredshet, evaluering og tilbakemeldinger fra ledere.

-Det vi likte spesielt godt, var støtten fra en uavhengig GAIS-rådgiver. Hun satte ord på hva vi forsøkte å finne ut av – og gjorde det mye enklere å sette ord på ting som tidligere ble feid under teppet. Ved å gjøre det på denne måten engasjerer man alle i organisasjonen, noe som langsiktig forbedrer både arbeidsmiljøet og trivselen, sier Villeroy & Boch-sjefen.

-Når vi lykkes med dette blir resultatet at vi i fellesskap blir enda bedre på å levere på de kommersielle og forretningsmessige målene våre også. Så GAIS-prosessen er faktisk en god investering!

Enkelhet i essens

-Veldig enkelt å gjennomføre – akkurat det er en nøkkelattributt når det gjelder GAIS!

Christian Mjaaseth påpeker at GAIS er et verktøy med en enkel og logisk tilnærming – noe som gir raske og konkrete resultater.

-Klarer du å skape trivsel på arbeidsplassen vil resultatene komme av seg selv. Skal du bygge en prestasjonsorientert kultur, da må man ha noen knagger å jobbe ut ifra, noe vi har fått gjennom GAIS, forteller han.

-Konseptet er lett å forstå og håndtere, og det krever minimalt med forberedelser. Dette gjør det mulig for ansatte på alle nivåer å forholde seg til det – og raskt komme i gang med prosessen, sier han.

Strukturert prosess

En viktig komponent i GAIS er den strukturerte prosessen. Undersøkelsen bidro til å kartlegge Villeroy & Boch Norges ulike aspekter av arbeidsglede og trivsel blant ansatte. Resultatene er lettforståelige og gir et klart bilde av de ansattes perspektiver.

-En av de bemerkelsesverdige fordelene med GAIS er at det tillater de ansatte å kjenne seg igjen i resultatene. Dette fører til en økt bevissthet rundt egen rolle og ansvar i arbeidsmiljøet, sier Mjaaseth.

-GAIS ble også en konstruktiv måte å kunne «ventilere» på. Alle fikk luftet sine ting uten at det ble komplisert eller tillagt en agenda, forteller han.

-Nå vet vi hva som skaper høy lyst til å jobbe – både for oss selv og hverandre. I tillegg reduseres det interne snakket om hva som eventuelt kan være galt, og fokuset skifter mot konkrete tiltak, sier han.

Helhetlig syn og selvinnsikt

Christian Mjaaseth understreker viktigheten av å se helheten i organisasjonen. Med GAIS blir det mulig å se hvordan hvert individ passer inn i den større sammenhengen. Han nevner også «speil-effekten» som en konstruktiv effekt av prosessen:

-Det er jo ganske sunt å heller forsøke å se seg selv i speilet i stedet for å peke fingre mot andre, smiler han.

Vanskelige temaer og tillitsbygging

GAIS har også fungert som et verktøy for å ta opp utfordrende temaer i bedriften. Det gir en plattform der alle kan delta i diskusjonene, og gir mulighet til å adressere elefanten i rommet.

-Den eksterne GAIS-moderatoren gir en profesjonell distanse og en trygg arena for å diskutere selv de mest kompliserte emnene, sier han.

Mer positiv holdning

Undersøkelsene og oppfølgingen har ikke bare ført til bevisstgjøring blant kollegene, men også endring i adferd. Mjaaseth bemerker en mer positiv holdning og en økt vilje til å ta opp vanskelige saker.

-Jeg merker at det er blitt enklere å ta opp utfordrende temaer, takket være det felles vokabularet som GAIS har innført. Da blir det jo mye lettere å ikke snakke forbi hverandre, sier han.

Langsiktige resultater

GAIS – God Arbeidslyst Indeks – har demonstrert hvordan enkle, strukturerte metoder kan skape betydelige forandringer i arbeidsmiljøet. Gjennom en grundig kartlegging av ansattes tanker og følelser, har Villeroy & Boch Norge klart å bygge et mer positivt og produktivt arbeidsmiljø.

-Overordnet kan jeg med trygghet si at GAIS har bidratt til en ny og bedre måte å samhandle på i arbeidshverdagen. Det gir igjen mer motivasjon og bedre arbeidslyst, smiler Villeroy & Boch-sjefen.

Om GAIS – slik kan vi hjelpe din organisasjon:

God arbeidslyst er ferskvare. Akkurat som muskler og kondisjon kreves det kontinuerlig jobbing om den skal opprettholdes eller forbedres. God arbeidslyst er langt mer enn arbeidsglede. Det handler om hvorfor noen faktisk velger å stå opp å gå på jobb og andre ikke. Det handler om å høre til, bli verdsatt, utvikle seg og bidra. Det handler om økt livslykke.

Hva er status på din arbeidslyst akkurat nå og hva skal til for å øke eller opprettholde den fremover?

Krifa er stolte over og glade for å endelig kunne presentere vår anerkjente undersøkelse GAIS (God Arbeidslyst Indeks Score) på norsk. Undersøkelsen kan gjennomføres av enkeltpersoner og av både små og store grupperinger/arbeidsplasser.

Med GAIS kan du samle alle dine medarbeidermålinger på én plattform. Fra målinger av trivsel og medarbeidertilfredshet til lovpålagt arbeidsplassvurdering og tilbakemeldinger fra ledere.

Alt sammen slik at det engasjerer alle i din organisasjon og forbedrer arbeidsmiljøet og trivselen.

Senter for God Arbeidslyst driver omfattende forskning på arbeidslyst. Vi vet mye om hva som gir ansatte den gode arbeidslysten og trivselen på jobb, og hvordan dette bidrar til lavere sykefravær, lavere turnover og høyere måloppnåelse.

Vi kan ta ansvar for gjennomføringen av en undersøkelse hos dere. Den vil gi dere viktig innsikt i deres ansattes opplevelser og preferanser – og hjelper dere å jobbe videre med det viktigste.

Søk