-Trivsel helt avgjørende for å skape gode resultater!

Entreprenørene i Lohne & Lauritzsen bruker GAIS-metodikken:

-Trivsel helt avgjørende for å skape gode resultater!

Trivsel på jobb: Her er Even Lauritzsen, Kim Kristiansen, Sindre Solberg og Ola Sommerfelt i Lohne & Lauritzsen, sammen med daglig leder Tom Hagen og Kristin Fjellman som leder Senter for God Arbeidslyst.

Siden 1985 har Lohne & Lauritzsen vært kjent for å ta de prosjektene som «ingen andre tør å ta». Da betyr god arbeidslyst og trivsel alt for å lykkes.

Denne holdningen har gitt dem oppdrag som å bygge alt fra Grand Cafe og Ekebergrestauranten – til å rehabilitere Holocaust-senteret, og en rekke fasjonable privatboliger for landets mest velstående.

-Vi er litt «Pippi». Når vi får en helt hinsides utfordring, ja da er det bare å tenke at dette får vi til! Ordene kommer fra daglig leder Tom Hagen i det tradisjonsrike firmaet som har drøssevis av kjente oppdrag på samvittigheten.

– Styret i Lohne & Lauritzsen ønsket at vi skulle gjøre noe mer enn bare å ta medarbeidersamtaler. Det nok ikke bare vi som har erfart at den klassiske samtalen bare skaper notater som havner nederst i en skuff. Derfor tok vi kontakt med Senter for God Arbeidslyst for å høre mer om deres GAIS-prosess, sier Hagen.

Det er viktig for meg å trives!

GAIS tilfører akkurat det en bedrift som vår behøver! Den erfarne lederen sier han er veldig glad for å få anledning til å gjennomføre en slik intern satsing på god arbeidslyst og trivsel:

-Det er viktig for meg å trives på jobben! Jeg er også helt sikker på at det er like viktig for mine kolleger. Når man tilbringer så mye tid sammen, er det en suksessfaktor at trivselen fungerer, sier han.

Tom Hagen sier at målet ikke bare er «myke verdier», men at det også handler om «business»:

-Trivsel og god arbeidslyst er bra for enkeltmennesket. Men det er også bra for bedriften og for samfunnet. Når vi trives sammen på jobben får vi lavere sykefravær, færre som vil bytte jobb – og en høyere inntjening, smiler han.

Skaper felles identitet – og felles «trivselsspråk».

-Vi fikk en knallfin dialog om hva som er viktig for et firma med ca. 30 ansatte og medarbeidere som stadig er spredt ute på en rekke ulike prosjekter. De sitter ikke sammen til daglig, noe som skaper ekstra behov i arbeidet med å utvikle felles identitet og grunnlag for god trivsel.

Det sier daglig leder i Senter for God Arbeidslyst, Kristin Fjellman – som har ledet GAIS-prosjektet for Lohne & Lauritzsen.

-Veldig mange opplever at vi sammen klarer å etablere et «felles språk», som gjør det lettere å ta opp ting som handler om arbeidsmiljø og trivsel, sier hun.

Hva er det som skaper mest trivsel hos dere i Lohne & Lauritzsen?

-Som en tradisjonell entreprenørbedrift, handler mye om å se alle rundt seg og skape tilhørighet. Vi har en flat struktur, hvor alle er like mye verdt – og vi er helt avhengige av hver og en. Ingen gjør noe «viktigere», vi bare gjør ulike oppgaver som i sum skaper et komplett lag, sier Tom Hagen.

Hagen forteller at de legger stor vekt på å legge til rette for sosiale møteplasser, hvor alle fra de ulike prosjektene kan bli bedre kjent – på kryss og tvers. Det handler om kulturbygging og identitet for å samle alle rundt en felles firmakultur.

Har tatt viktige grep

I tillegg trekker Hagen frem to viktige satsinger som har økt trivselen:

-Vi har en ordning hvor medarbeidere som ikke har fagbrev fra før, kan få formalisert kompetansen sin og tatt mesterbrev. Noen som kommer fra andre land, har ikke hatt slike tilbud der de kommer fra. I tillegg bidrar vi slik at de som trenger det, kan få nødvendig norskopplæring for å håndtere utdanningen, forteller han.

-Det andre er at vi er 100 prosent fossilfrie. Som et resultat av dette, har vi blant annet satset hardt på el-sykler, noe som virker veldig bra også for trivsel og arbeidsmiljø. Det er mye hyggeligere å få seg en frisk luftetur mellom møter og prosjekter, fremfor å stresse og irritere seg i lange bilkøer, sier Hagen.

-Her snakker vi bærekraft for både klima og arbeidsmiljø. Trivsel og bærekraft bør jo være en uslåelig kombinasjon, smiler han.

Slik gjennomførte Lohne & Lauritzsen sin GAIS-prosess:

Kristin Fjellman som er daglig leder i Senter for God Arbeidslyst – forteller om en givende prosess i flere trinn:

Briefing:
  • Vi startet med et briefingmøte hvor vi sammen med ledelsen orienterte alle medarbeidere om hva vi skulle i gang med.
  • Alle får informasjon om hvorfor og hvordan de blir invitert med på en stor medarbeiderundersøkelse, kalt GAIS.
Undersøkelsen:
  • Deretter gjennomførte vi GAIS-undersøkelsen blant alle medarbeiderne, med en svarprosent tett på 100.
  • Undersøkelsen sendes ut på e-post og tar ca. 9 minutter å svare på.
Analyse:
  • Basert på de innkomne svarene, gjennomførte vi en systematisering og analyse av tilbakemeldingene.
  • Dette er basert på en vitenskapelig og gjennomprøvet metodikk, utviklet av det danske Videncenter for God Arbejdslyst.
Workshop og coaching:
  • Basert på alle tilbakemeldingene har vi nå startet med å gjennomføre avdelingsvise workshops. Her gjennomgår vi alle funn, uten å feie noe under teppet.
  • Målet er at alle skal få frem sine innspill og bidra til en åpen og god dialog om hva som skal til for å skape best mulig trivsel i arbeidshverdagen.

Om GAIS – slik kan vi hjelpe din organisasjon:

God arbeidslyst er ferskvare. Akkurat som muskler og kondisjon kreves det kontinuerlig jobbing om den skal opprettholdes eller forbedres. God arbeidslyst er langt mer enn arbeidsglede. Det handler om hvorfor noen faktisk velger å stå opp å gå på jobb og andre ikke. Det handler om å høre til, bli verdsatt, utvikle seg og bidra. Det handler om økt livslykke.

Hva er status på din arbeidslyst akkurat nå og hva skal til for å øke eller opprettholde den fremover?

Krifa er stolte over og glade for å endelig kunne presentere vår anerkjente undersøkelse GAIS (God Arbeidslyst Indeks Score) på norsk. Undersøkelsen kan gjennomføres av enkeltpersoner og av både små og store grupperinger/arbeidsplasser.

Med GAIS kan du samle alle dine medarbeidermålinger på én plattform. Fra målinger av trivsel og medarbeidertilfredshet til lovpålagt arbeidsplassvurdering og tilbakemeldinger fra ledere.

Alt sammen slik at det engasjerer alle i din organisasjon og forbedrer arbeidsmiljøet og trivselen.

Senter for God Arbeidslyst driver omfattende forskning på arbeidslyst. Vi vet mye om hva som gir ansatte den gode arbeidslysten og trivselen på jobb, og hvordan dette bidrar til lavere sykefravær, lavere turnover og høyere måloppnåelse.

Vi kan ta ansvar for gjennomføringen av en undersøkelse hos dere. Den vil gi dere viktig innsikt i deres ansattes opplevelser og preferanser – og hjelper dere å jobbe videre med det viktigste.

Søk