God arbeidslyst

Den totale arbeidslysten i Norge har falt med 2 prosentpoeng i kjølvannet av pandemien, og størst utslag er det hos ansatte som opplevde å bli permittert. Det går frem av en undersøkelse som fagforeningen Krifa og SMB Norge presenterte under Arendalsuka 2022.For første gang siden 2017 legger fagforeningen Krifa frem sin omfattende «God Arbeidslyst Indeks» som måler nordmenns totale arbeidslyst. Denne gangen har de fått SMB Norge, interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, med på laget. Respons Analyse har

En ny undersøkelse som er gjennomført av arbeidstakerorganisasjonen Krifa, viser at det er kollegene som scorer aller høyest på hva vi nordmenn er fornøyd med på jobben.–Men den aller viktigste årsaken til god arbeidslyst er at man opplever jobben som meningsfull, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.Rapporten «God Arbeidslyst Indeks 2017» baserer seg på en landsrepresentativ undersøkelse der arbeidstakere blir spurt om hva som har størst betydning for arbeidslysten deres. Rapporten synliggjør hvor viktig arbeidslyst er for at arbeidstakere skal

Søk