– Stor nytte for oss alle, både ledere og medarbeidere!

– Stor nytte for oss alle, både ledere og medarbeidere!

– For oss har det vært verdifullt å gjennomføre GAIS-prosessene som fasiliteres av Senter for God Arbeidslyst. Opplegget skaper engasjement underveis – ikke minst er dette et nyttig verktøy i oppfølging av både ledere og medarbeidere.

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon

Uttalelsen over kommer fra Kjetil Vestel Haga som er generalsekretær i Normisjon, en organisasjon som har mer enn 250 medarbeidere fordelt på både hovedkontor, regioner og fellesskap i Norge – og i tillegg noen utsendinger i andre verdensdeler.

Generalsekretæren forteller at de har gjennomført to runder med GAIS – og planlegger for en tredje oppfølging i løpet av kort tid.

Gode diskusjoner – felles språk

– Det som er fint, er at vi på den måte kan følge utviklingen til organisasjonen fra år til år. Ved å sammenligne jevnlig, blir det lettere å avdekke hva som fungerer godt – og hva vi må ta tak i for å bedre arbeidslyst, motivasjon og trivsel, sier han.

Blant annet har Normisjon sentralt hatt gode diskusjoner rundt hva som skaper bedre «balanse» i arbeidshverdagen. Her har GAIS gitt dem gode indikasjoner på hva som er viktig for den enkelte – samtidig som de har fått hjelp til å sette ord på behov og utfordringer.

-Metodikken gir hjelp til bedre diskusjoner og en mer treffsikker oppfølging, sier Vestel Haga.

Christian Otto Ruge, Arbeidslystkonsulent i Senter for God Arbeidslyst

Aktiv og transparent prosess

Etter å ha gjennomført den interne kartleggingen, har Normisjon benyttet undersøkelsene aktivt i personalarbeidet:

-Vi har snakket åpent om hva som er særlige utfordringer her på Normisjons hovedkontor, og avdelingslederne har fått verktøy som har gjort det lettere å følge opp de ansatte – sier personalleder Else Kari Bjerva.

Plenumsdiskusjoner og individuell oppfølging

– Vi har kjørt plenumsgjennomganger med påfølgende diskusjoner. I tillegg har vi kjørt avdelingsvise workshops og brukt de individuelle tilbakemeldingene som grunnlag for medarbeidersamtalene.

-På denne måten får vi full effekt av prosessen – og ikke minst får alle muligheten til å gi sitt personlige syn på hvor vi står, sier personallederen.

Kristin Fjellman, Daglig leder i Senter for God Arbeidslyst

Stolt over «gjenkjøp»

Kristin Fjellman, som leder Senter for God Arbeidslyst, er stolt over samarbeidet med Normisjon:

– Vi er veldig glade for de hyggelige tilbakemeldingene på GAIS-prosessen vår. Dette er en velutviklet metodikk som fungerer godt i praksis, ikke minst når man ønsker å satse på trivsel og utvikling av egne ledere og medarbeidere, sier hun.

-Derfor er vi ekstra glade for å få verdens beste attest, nemlig «gjenkjøp» – da opplever vi at det arbeidet vi gjør faktisk skaper verdi og resultater i praksis, smiler Kristin Fjellman.

Om GAIS – slik kan vi hjelpe din organisasjon:

God arbeidslyst er ferskvare. Akkurat som muskler og kondisjon kreves det kontinuerlig jobbing om den skal opprettholdes eller forbedres. God arbeidslyst er langt mer enn arbeidsglede. Det handler om hvorfor noen faktisk velger å stå opp å gå på jobb og andre ikke. Det handler om å høre til, bli verdsatt, utvikle seg og bidra. Det handler om økt livslykke.

Hva er status på din arbeidslyst akkurat nå og hva skal til for å øke eller opprettholde den fremover?

Krifa er stolte over og glade for å endelig kunne presentere vår anerkjente undersøkelse GAIS (God Arbeidslyst Indeks Score) på norsk. Undersøkelsen kan gjennomføres av enkeltpersoner og av både små og store grupperinger/arbeidsplasser.

Med GAIS kan du samle alle dine medarbeidermålinger på én plattform. Fra målinger av trivsel og medarbeidertilfredshet til lovpålagt arbeidsplassvurdering og tilbakemeldinger fra ledere.

Alt sammen slik at det engasjerer alle i din organisasjon og forbedrer arbeidsmiljøet og trivselen.

Senter for God Arbeidslyst driver omfattende forskning på arbeidslyst. Vi vet mye om hva som gir ansatte den gode arbeidslysten og trivselen på jobb, og hvordan dette bidrar til lavere sykefravær, lavere turnover og høyere måloppnåelse.

Vi kan ta ansvar for gjennomføringen av en undersøkelse hos dere. Den vil gi dere viktig innsikt i deres ansattes opplevelser og preferanser – og hjelper dere å jobbe videre med det viktigste.

Søk