Vil skape Norges beste arbeidsplasser med god – og forbedret arbeidslyst!

PRESSEMELDING: Senter for God Arbeidslyst – lanseres i Norge:

Vil skape Norges beste arbeidsplasser med god – og forbedret arbeidslyst!

Nå lanseres Senter for God Arbeidslyst i Norge. Senteret ønsker å bli en ressurs for virksomheter av alle størrelser og innenfor alle sektorer.

Målgruppen er alle som ønsker å skape et bedre arbeidsmiljø – enten de jobber i det private, offentlige eller i frivillige organisasjoner.

-Vi er stolte over å lansere Senter for God Arbeidslyst i Norge og ser frem til å samarbeide med enda flere norske organisasjoner/arbeidsplasser og arbeidstakere – for å skape en mer produktiv, sunn og trivelig arbeidsplasskultur, sier Kristin Fjellman som skal lede satsingen i Norge.

I Danmark har Videncenter for God Arbejdslyst vært en banebrytende aktør når det gjelder å forbedre arbeidsmiljø, motivasjon og trivsel. Nå blir Senter for God Arbeidslyst i Norge en forlenget arm av denne satsingen.

Gjennom en årrekke har senteret levert innovative løsninger, verktøy, basert på beste praksis og forskning. Dette har bidratt til å skape en positiv arbeidskultur for de som tar i bruk denne anerkjente metodikken. I Norge har Videncenteret allerede gjennomført målinger og forskning på arbeidsliv siden 2017.

GAIS – «God Arbeidslyst Indeks Score»

En av de viktigste tjenestene som nå skal tilbys til norske organisasjoner, er en fasilitert prosess for strukturerte og inkluderende medarbeidermålinger. Verktøyet er gjennomtestet og kalles GAIS – «God Arbeidslyst Indeks Score».

Gjennom flere nordiske studier har vi kartlagt 7 forklaringsvariabler, som til sammen forklarer over 70 prosent av ansattes arbeidslyst. Med denne kunnskapen utarbeides et skreddersydd og effektivt opplegg for å forbedre arbeidslysten hos den enkelte, hos et team, avdeling eller en hel virksomhet.

GAIS-prosessen er lagt opp med ulike alternativer og moduler – og tilbyr alt fra målinger av trivsel og medarbeidertilfredshet, til evaluering og tilbakemeldinger fra ledere.

-Vi ser at GAIS-forløpet tas i bruk som en sentral del av allerede løpende HR-arbeid i større bedrifter og organisasjoner. Men med vår prosess vil dette også la seg gjennomføre helt uten egne HR-ansatte, noe som er veldig aktuelt for mindre arbeidsplasser, sier Fjellman.

Som grunnlag for prosessen benytter vi et gjennomtestet verktøy – trivselsmålingen «GAIS».

Les mer om GAIS her →

Senter for God Arbeidslyst har som mål å skape bedre arbeidsplasser – som med god arbeidslyst vil skape bedre trivsel og resultater for både egen del, for arbeidsplassen og for resten av samfunnet, sier daglig leder Kristin Fjellman.

Norsk toppleder testet ut GAIS

Norges-sjef Christian Mjaaseth i Villeroy & Boch har allerede testet ut GAIS-metodikken, etter å ha hørt om andre som hadde gjennomført opplegget med suksess:

-Konseptet er lett å forstå og håndtere, og det krever minimalt med tid og forberedelser. Dette gjør det mulig for ansatte på alle nivåer å forholde seg til det – og raskt komme i gang med prosessen, sier Christian Mjaaseth.

Les mer om GAIS-erfaringene til Villeroy & Boch her →

-GAIS (God Arbeidslyst Indeks Score) har demonstrert hvordan enkle, strukturerte metoder kan skape betydelige forandringer i arbeidsmiljøet. Gjennom en grundig kartlegging av ansattes erfaringer, tanker og følelser, har Villeroy & Boch Norge klart å bygge et mer positivt og produktivt arbeidsmiljø, sier Mjaaseth.

-Overordnet kan jeg med trygghet si at GAIS har bidratt til en ny og bedre måte å samhandle på i arbeidshverdagen. Det gir igjen mer motivasjon og bedre arbeidslyst, fastslår Villeroy & Boch-sjefen.

Dette er essensen i GAIS-prosessen:

  1. Forbedre arbeidsmiljøet: Vi vil hjelpe arbeidsgivere med å skape trygge, sunne og inkluderende arbeidsplasser som fremmer trivsel blant de ansatte.
  2. Styrke lederskap: Vår tilnærming vil utvikle lederegenskaper som fremmer positiv kommunikasjon, teamarbeid og engasjement.
  3. Fremme balanse: Vi vil legge vekt på å oppmuntre til en sunn balanse mellom arbeidsliv og privatliv, noe som vil forbedre livskvaliteten for alle.
  4. Inspirere til innovasjon: Vi vil dele beste praksiser og oppmuntre til kontinuerlig forbedring og innovasjon innen arbeidsmiljø og trivsel.

Søk